ข้อมูลหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ยากลำบากในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับที่ สังกัด ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ยากลำบากในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำนวนบุคลากร (แต่ละประเภท) หมายเหตุ
พื้นราบ บนภูเขา บนเกาะ พื้นที่ราบบริเวณเขา พื้นที่ราบแต่มีสภาพคล้ายเกาะ รวมทั้งสิ้น (จน.ทั้งหมดของหน่วยงานทาง กศ.) ผู้บริหาร ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ อื่นๆ
  1กระทรวงศึกษาธิการ
    1.1สกอ.
    1.2สป.
      1.2.1สช.
        1.2.1.1สช.จังหวัดนราธิวาส
        1.2.1.2สช.จังหวัดปัตตานี
        1.2.1.3สช.จังหวัดยะลา
        1.2.1.4สช.จังหวัดสงขลา
        1.2.1.5สช.จังหวัดสตูล
        1.2.1.6สช.ส่วนกลาง
      1.2.2สำนักงาน กศน.
        1.2.2.1กศน กทม.
    1.3สพฐ.
      1.3.1สพป.กทม
      1.3.2สพป.กระบี่
      1.3.3สพป.กาญจนบุรี เขต 1
      1.3.4สพป.กาญจนบุรี เขต 2
      1.3.5สพป.กาญจนบุรี เขต 3
      1.3.6สพป.กาญจนบุรี เขต 4
      1.3.7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
      1.3.8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
      1.3.9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
      1.3.10สพป.กำแพงเพชร เขต 1
      1.3.11สพป.กำแพงเพชร เขต 2
      1.3.12สพป.ขอนแก่น เขต 1
      1.3.13สพป.ขอนแก่น เขต 2
      1.3.14สพป.ขอนแก่น เขต 3
      1.3.15สพป.ขอนแก่น เขต 4
      1.3.16สพป.ขอนแก่น เขต 5
      1.3.17สพป.จันทบุรี เขต 1
      1.3.18สพป.จันทบุรี เขต 2
      1.3.19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
      1.3.20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
      1.3.21สพป.ชลบุรี เขต 1
      1.3.22สพป.ชลบุรี เขต 2
      1.3.23สพป.ชลบุรี เขต 3
      1.3.24สพป.ชัยนาท
      1.3.25สพป.ชัยภูมิ เขต 1
      1.3.26สพป.ชัยภูมิ เขต 2
      1.3.27สพป.ชัยภูมิ เขต 3
      1.3.28สพป.ชุมพร เขต 1
      1.3.29สพป.ชุมพร เขต 2
      1.3.30สพป.เชียงราย เขต 1
      1.3.31สพป.เชียงราย เขต 2
      1.3.32สพป.เชียงราย เขต 3
      1.3.33สพป.เชียงราย เขต 4
      1.3.34สพป.เชียงใหม่ เขต 1
      1.3.35สพป.เชียงใหม่ เขต 2
      1.3.36สพป.เชียงใหม่ เขต 3
      1.3.37สพป.เชียงใหม่ เขต 4
      1.3.38สพป.เชียงใหม่ เขต 5
      1.3.39สพป.เชียงใหม่ เขต 6
      1.3.40สพป.ตรัง เขต 1
      1.3.41สพป.ตรัง เขต 2
      1.3.42สพป.ตราด
      1.3.43สพป.ตาก เขต 1
      1.3.44สพป.ตาก เขต 2
      1.3.45สพป.นครนายก
      1.3.46สพป.นครปฐม เขต 1
      1.3.47สพป.นครปฐม เขต 2
      1.3.48สพป.นครพนม เขต 1
      1.3.49สพป.นครพนม เขต 2
      1.3.50สพป.นครราชสีมา เขต 1
      1.3.51สพป.นครราชสีมา เขต 2
      1.3.52สพป.นครราชสีมา เขต 3
      1.3.53สพป.นครราชสีมา เขต 4
      1.3.54สพป.นครราชสีมา เขต 5
      1.3.55สพป.นครราชสีมา เขต 6
      1.3.56สพป.นครราชสีมา เขต 7
      1.3.57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
      1.3.58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
      1.3.59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
      1.3.60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
      1.3.61สพป.นครสวรรค์ เขต 1
      1.3.62สพป.นครสวรรค์ เขต 2
      1.3.63สพป.นครสวรรค์ เขต 3
      1.3.64สพป.นนทบุรี เขต 1
      1.3.65สพป.นนทบุรี เขต 2
      1.3.66สพป.นราธิวาส เขต 1
      1.3.67สพป.นราธิวาส เขต 2
      1.3.68สพป.นราธิวาส เขต 3
      1.3.69สพป.น่าน เขต 1
      1.3.70สพป.น่าน เขต 2
      1.3.71สพป.บึงกาฬ
      1.3.72สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
      1.3.73สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
      1.3.74สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
      1.3.75สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
      1.3.76สพป.ปทุมธานี เขต 1
      1.3.77สพป.ปทุมธานี เขต 2
      1.3.78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
      1.3.79สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
      1.3.80สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
      1.3.81สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
      1.3.82สพป.ปัตตานี เขต 1
      1.3.83สพป.ปัตตานี เขต 2
      1.3.84สพป.ปัตตานี เขต 3
      1.3.85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      1.3.86สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      1.3.87สพป.พะเยา เขต 1
      1.3.88สพป.พะเยา เขต 2
      1.3.89สพป.พังงา
      1.3.90สพป.พัทลุง เขต 1
      1.3.91สพป.พัทลุง เขต 2
      1.3.92สพป.พิจิตร เขต 1
      1.3.93สพป.พิจิตร เขต 2
      1.3.94สพป.พิษณุโลก เขต 1
      1.3.95สพป.พิษณุโลก เขต 2
      1.3.96สพป.พิษณุโลก เขต 3
      1.3.97สพป.เพชรบุรี เขต 1
      1.3.98สพป.เพชรบุรี เขต 2
      1.3.99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
      1.3.100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
      1.3.101สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
      1.3.102สพป.แพร่ เขต 1
      1.3.103สพป.แพร่ เขต 2
      1.3.104สพป.ภูเก็ต
      1.3.105สพป.มหาสารคาม เขต 1
      1.3.106สพป.มหาสารคาม เขต 2
      1.3.107สพป.มหาสารคาม เขต 3
      1.3.108สพป.มุกดาหาร
      1.3.109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
      1.3.110สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
      1.3.111สพป.ยโสธร เขต 1
      1.3.112สพป.ยโสธร เขต 2
      1.3.113สพป.ยะลา เขต 1
      1.3.114สพป.ยะลา เขต 2
      1.3.115สพป.ยะลา เขต 3
      1.3.116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
      1.3.117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
      1.3.118สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
      1.3.119สพป.ระนอง
      1.3.120สพป.ระยอง เขต 1
      1.3.121สพป.ระยอง เขต 2
      1.3.122สพป.ราชบุรี เขต 1
      1.3.123สพป.ราชบุรี เขต 2
      1.3.124สพป.ลพบุรี เขต 1
      1.3.125สพป.ลพบุรี เขต 2
      1.3.126สพป.ลำปาง เขต 1
      1.3.127สพป.ลำปาง เขต 2
      1.3.128สพป.ลำปาง เขต 3
      1.3.129สพป.ลำพูน เขต 1
      1.3.130สพป.ลำพูน เขต 2
      1.3.131สพป.เลย เขต 1
      1.3.132สพป.เลย เขต 2
      1.3.133สพป.เลย เขต 3
      1.3.134สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
      1.3.135สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
      1.3.136สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
      1.3.137สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
      1.3.138สพป.สกลนคร เขต 1
      1.3.139สพป.สกลนคร เขต 2
      1.3.140สพป.สกลนคร เขต 3
      1.3.141สพป.สงขลา เขต 1
      1.3.142สพป.สงขลา เขต 2
      1.3.143สพป.สงขลา เขต 3
      1.3.144สพป.สตูล
      1.3.145สพป.สมุทรปราการ เขต 1
      1.3.146สพป.สมุทรปราการ เขต 2
      1.3.147สพป.สมุทรสงคราม
      1.3.148สพป.สมุทรสาคร
      1.3.149สพป.สระแก้ว เขต 1
      1.3.150สพป.สระแก้ว เขต 2
      1.3.151สพป.สระบุรี เขต 1
      1.3.152สพป.สระบุรี เขต 2
      1.3.153สพป.สิงห์บุรี
      1.3.154สพป.สุโขทัย เขต 1
      1.3.155สพป.สุโขทัย เขต 2
      1.3.156สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
      1.3.157สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
      1.3.158สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
      1.3.159สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 1
      1.3.160สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 2
      1.3.161สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3
      1.3.162สพป.สุรินทร์ เขต 1
      1.3.163สพป.สุรินทร์ เขต 2
      1.3.164สพป.สุรินทร์ เขต 3
      1.3.165สพป.หนองคาย เขต 1
      1.3.166สพป.หนองคาย เขต 2
      1.3.167สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
      1.3.168สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
      1.3.169สพป.อ่างทอง
      1.3.170สพป.อำนาจเจริญ
      1.3.171สพป.อุดรธานี เขต 1
      1.3.172สพป.อุดรธานี เขต 2
      1.3.173สพป.อุดรธานี เขต 3
      1.3.174สพป.อุดรธานี เขต 4
      1.3.175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
      1.3.176สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
      1.3.177สพป.อุทัยธานี เขต 1
      1.3.178สพป.อุทัยธานี เขต 2
      1.3.179สพป.อุบลราชธานี เขต 1
      1.3.180สพป.อุบลราชธานี เขต 2
      1.3.181สพป.อุบลราชธานี เขต 3
      1.3.182สพป.อุบลราชธานี เขต 4
      1.3.183สพป.อุบลราชธานี เขต 5
      1.3.184สพม.เขต 1
      1.3.185สพม.เขต 10
      1.3.186สพม.เขต 11
      1.3.187สพม.เขต 12
      1.3.188สพม.เขต 13
      1.3.189สพม.เขต 14
      1.3.190สพม.เขต 15
      1.3.191สพม.เขต 16
      1.3.192สพม.เขต 17
      1.3.193สพม.เขต 18
      1.3.194สพม.เขต 19
      1.3.195สพม.เขต 2
      1.3.196สพม.เขต 20
      1.3.197สพม.เขต 21
      1.3.198สพม.เขต 22
      1.3.199สพม.เขต 23
      1.3.200สพม.เขต 24
      1.3.201สพม.เขต 25
      1.3.202สพม.เขต 26
      1.3.203สพม.เขต 27
      1.3.204สพม.เขต 28
      1.3.205สพม.เขต 29
      1.3.206สพม.เขต 3
      1.3.207สพม.เขต 30
      1.3.208สพม.เขต 31
      1.3.209สพม.เขต 32
      1.3.210สพม.เขต 33
      1.3.211สพม.เขต 34
      1.3.212สพม.เขต 35
      1.3.213สพม.เขต 36
      1.3.214สพม.เขต 37
      1.3.215สพม.เขต 38
      1.3.216สพม.เขต 39
      1.3.217สพม.เขต 4
      1.3.218สพม.เขต 40
      1.3.219สพม.เขต 41
      1.3.220สพม.เขต 42
      1.3.221สพม.เขต 5
      1.3.222สพม.เขต 6
      1.3.223สพม.เขต 7
      1.3.224สพม.เขต 8
      1.3.225สพม.เขต 9
    1.4สอศ.